@jukie244: tôi đề nghị năm sau app B với app T cũng có chuyên mục wrapped!!! #fyp #viral

dừa khô
dừa khô
Region: VN
Thursday 30 November 2023 12:12:25 GMT
16270
823
31
31

Music

Download

Comments

rosievnvn
rosievnvn :
🙏🏻
2023-11-30 18:17:41
2
yakultdacun
🐸ྀིྀི :
:))
2023-12-26 03:41:10
0
ankgnoc_
na 𓍢ִ໋🌷͙֒ :
@dô♦︎ 🤡
2023-11-30 16:53:03
0
itsurtrl
spam sht 🌚 :
🥰 fact
2023-11-30 13:55:55
0
ingoc.31
Inqọc🍌 :
@L
2023-12-25 12:09:59
0
hihihhaho
meo meo :
@K có duyên với anh 😔
2023-12-01 07:10:04
1
scoliosis_29
klinh :
@Nabu us
2023-12-02 03:43:36
0
dieuanh_ilu
da_ilu :
@daisy 🤡
2023-12-01 11:21:51
0
t.thazng03_n
Thắng :
Là 22 ngày :))
2023-12-01 10:10:39
0
thuong.nguye
của ít lòng đào :
năm sau làm lại @庆煌
2023-12-01 07:13:35
0
lolipopunie
Unie ೀ⋆ :
mạnh dạn đoán app B và app T là băm bồ và tin đờ =)))))))))))
2023-12-01 07:05:00
0
trangftrang
trang :
met tht
2023-11-30 14:12:16
0
tiber348
tiber348 :
ga\
2023-11-30 13:07:38
0
iufami
hhh :
@TrangNguyen
2023-12-01 08:26:23
1
tviiiv
banh tran tron nhiu sate :
năm sau làm lại @bbumie
2023-12-01 04:18:03
1
_ngthlnh
_ngthuylinh :
@Phuong Thao !!!
2023-12-05 23:17:21
0
its_dattt
Đạt Nguyễn :
Dùng 4 app cùng lúc mà vẫn không ăn thua mà 😍
2023-12-05 11:25:25
0
dlnganan
mít :
@zy =))))))))))
2023-12-02 08:11:08
0
tnglinhhh
Kem 😚 :
=))) 2 tháng thi bnhiu phút
2023-12-01 18:17:19
0
21thang_.8
Phuong Anh :
@Khánh Huyền
2023-12-01 10:00:12
0
hangmotsungg
hmsdeynee 🤍 :
xé nháp
2023-12-01 08:35:51
0
ji.minhh_
hm🐰 :
☺️
2023-12-01 06:38:59
0
babbybong777
babbybongg :
@ebedautay🎀
2023-11-30 17:16:03
0
To see more videos from user @jukie244, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos